+
Om Mette Thomas Revision

Lad os klare økonomien - så kan du passe din virksomhed!

Vi er et revisionsfirma, der har specialiseret os i at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med at håndtere økonomiopgaverne – med brug af de nyeste digitale værktøjer. Så kan du nemlig koncentrere kræfterne om dine kunder og det, du er go’ til!

Vi påtager os alle opgaver indenfor bogføring, regnskab og revision – og vi sørger for, at du altid har styr på lønninger, A-skat, moms-indberetninger og selvangivelse inden for tidsfristerne!

Ring eller skriv til Mette Thomas på +45 93100777 eller revisor@mettethomas.dk

Bogføring

Korrekt bogføring er fundamentet for ethvert regnskab – og ”et must”, hvis du skal ha’ en aktuel og troværdig status på virksomhedens økonomi. Digitalisering er vejen frem – også for din virksomhed!
Og siden 1. juli 2022 har virksomhederne faktisk også haft pligt til det jævnfør Bogføringsloven.

Vi hjælper med at finde de rigtige værktøjer og bruge dem rigtigt.

Læs mere

Regnskab og revision

Vores speciale er årsregnskaber for små og mellemstore virksomheder. Men vi udarbejder også periode-regnskaber og hjælper med budgetlægning. Vi færdiggør regnskaber eller afleverer materiale til ekstern revision – alt efter din virksomheds størrelse, karaktér og behov.

Læs mere

Skat og Moms

Indberetninger af selvangivelse og de periodevise momsopgørelser til SKAT – vel at værke inden for tidsfristerne – er forpligtigelser, der godt kan drille mange virksomheder; måske også din?

Indberetning af din eller selskabets selvangivelse følger som en naturlig del med til udarbejdelsen af dit årsregnskab.

Læs mere

Løn, HR og rådgivning

Intet er mere følsomt i en virksomhed, end at medarbejderne får den korrekte løn udbetalt – hver gang! Overenskomster, kontrakter og rullende timeopgørelser og ferieberegning gør lønadministration til en bøvlet opgave for mange virksomheder – ikke mindst ved til- og fratræden.

Læs mere
+ + +
Hør om vore kunders erfaringer

Få ny inspiration

Kundecase: Gjeddesdal Gods

Gjeddesdal Gods på vej mod digitalisering af al økonomistyring

Gjeddesdal Gods, der ejes af Søren og Helena Nymann, er en virksomhed med over 11.000 m2 udlejet til erhverv og en lang række boligejendomme beliggende på godsets jorder, der udlejes til private. Godsets over 600 ha landbrugsjord er forpagtet ud, mens man selv ta’ sig af skovdriften. I spidsen for alt udlejning, økonomistyring, regnskab og bogholderi står Helena Nymann, der gennem en lang årrække har haft Mette Thomas Revision som en tæt samarbejdspartner og p.t. er i gang med en digitaliseringsplan for hele godsets økonomistyring og ejendomsadministration.

”Når man som os har en meget lille fastansat medarbejderstab og heller ikke selv har spidskompetencer på regnskab og bogføring, er det afgørende vigtigt for os at have en tæt parter på den daglige økonomistyring, der kan sikre, at vi lever op til al gældende lovgivning men samtidig, at vi både er effektive og 100% korrekte omkring fx vores lønsystem og forbrugsafregninger med vores mange lejere. Mette Thomas og hendes medarbejdere gi’r os den hjælp og faglige sparring også i forhold til de digitale værktøjer, som vi har brug for i fremtiden, siger Helena Nymann, der heller ikke lægger skjul på,

Kundecase: Borup Auto

Mindre papir og mere vækst hos Borup Auto

2022 blev på flere måder et rigtigt godt år for Borup Auto, der har mere end 45 år på bagen som lokalt autoværksted og senest også som bilforhandler: Allervigtigst ku’ man fortsætte væksten med flere og flere glade kunder og endte med at modtage Spar Nords og BDO’s erhvervspris ”Succesvirksomhed 2022”. Men samtidig fik virksomheden også taget hul på en nødvendig modernisering af bogholderi og administration med indførelse af det cloud-baserede økonomisystem ”E-conomics”.

Af virksomhedens 14 medarbejdere er det Mette Schrøder og Helene Christensen der til daglig er på kontoret, hvor de tager sig af alt når det kommer til administration, økonomi og bogføring – og siden 1. januar 2022 er det sket i et tæt samarbejde med Mette Thomas Revision.

”Nøglen i vores samarbejde har været økonomisystemet ”E-conomics”, som vi trinvis har taget i brug hen over 2022. Nu lægger vi selv alle leverandørfakturaer ind digitalt og de omkring 4.000 årlige kundefaktuaer – store som små – laves også i ”E-conomics”. Så faktisk gør vi mere selv nu og har skåret kraftigt ned på de mange papir-bilag samtidig med, at arbejdsgangene går hurtigere. Vi har ikke nogen regnskabsuddannelse,

Kundecase: Autohjørnet

”Jeg sparede bogholderen, og fik en samarbejdspartner!”

Da Autohjørnet-Køge efter Corona-perioden skulle tilpasse og reorganisere forretningen, var der brug for nytænkning på flere fronter: Der skulle fuld fokus på kunderne, bilerne og det gode håndværk på værkstedet – og administrationen måtte effektiviseres. I stedet for en fastansat bogholder gik Autohjørnet-Køge i et tæt samarbejde med Mette Thomas Revision, der nu klarer alt bogholderi, regnskab og økonomistyring for virksomheden – for en langt mindre udgift.

”Jeg har gennem 25 år haft flere forskellige revisorer, men de har udelukkende haft fokus snævert omkring vores tal. Nu oplever jeg, at Mette Thomas og hendes medarbejdere investerer tid i os og spørger ind til opgaverne i sådan en blandet forretning med både bil-salg og reparation. Vi har en helt åben dialog om, hvordan økonomi-tingene håndteres mest effektivt og hvordan vi kan arbejde ”smartere” – vi har virkelig fået en partner, der arbejder sammen med os,” si’r ejer Kurt Altenburg.

Han understreger, at bogholderi, regnskab, moms og lønninger fortsat kræver klare rutiner, deadlines og input on-line fra Autohjørnet-Køge, hvis tingene skal fungere. Men nu foregår dialogen altid med positiv energi og godt humør, når vi skal finde løsninger, der kan fungere i praksis.

Gazelle-virksomhed

Gazelle-virksomhed

I foråret 2022 vedtog Folketinget en ny bogføringslov, der pr. 1. juli trådte i kraft for alle virksomheder i Danmark. Formålet med loven er at få digitaliseret og automatiseret virksomhedernes bogholderi. Men allerede før loven trådte i kraft tog Mette Thomas Revision initiativ til at informere alle vores kunder om konsekvenserne af den ny lovgivning og tilbyde de værktøjer og services, der er nødvendige for at leve op til den ny bogføringslov.

Ny bogføringslov

”Fra efteråret 2021 besluttede vi at satse helhjertet på at være på forkant af udviklingen, når det gælder digitalisering og automatisering af bogholderiet hos vores mindre og mellemstore kunde-virksomheder. For selvfølgelig skal vi hjælpe vores kunder med at leve op til den ny bogføringslov – men det vigtigste er faktisk den besparelse i både tid og penge, som kunderne har opnået,” fortæller direktør Mette Thomas.

Når alle regninger betales digitalt, alle bilag registreres løbende digitalt og al bogføringsarbejde sker digitalt bliver processen langt mere rationel og tidsforbruget mere hensigtsmæssigt både i virksomheden og hos revisionspartneren, der skal lave bogholderi og i sidste ende regnskabet.

50 nye kunder og Gazelle-pris
”Fordi vi offensivt har været ude i markedet og informere om den ny bogføringslov på forkant,

+ + +
Vi ser frem til at høre fra dig

Tag helt uforpligtende kontakt

Mette Thomas Revision

Hovedgaden 58 C
4140 Borup

+45 70 70 70 55

revisor@mettethomas.dk

Kontoret har åbent Man.-Tors. 8-16 Fre. 8-13 med undtagelse af nationale helligdage og ferie afvikling.