Februar 10, 2023 · Skrivet af admin

Gjeddesdal Gods på vej mod digitalisering af al økonomistyring

Gjeddesdal Gods, der ejes af Søren og Helena Nymann, er en virksomhed med over 11.000 m2 udlejet til erhverv og en lang række boligejendomme beliggende på godsets jorder, der udlejes til private. Godsets over 600 ha landbrugsjord er forpagtet ud, mens man selv ta’ sig af skovdriften. I spidsen for alt udlejning, økonomistyring, regnskab og bogholderi står Helena Nymann, der gennem en lang årrække har haft Mette Thomas Revision som en tæt samarbejdspartner og p.t. er i gang med en digitaliseringsplan for hele godsets økonomistyring og ejendomsadministration.

”Når man som os har en meget lille fastansat medarbejderstab og heller ikke selv har spidskompetencer på regnskab og bogføring, er det afgørende vigtigt for os at have en tæt parter på den daglige økonomistyring, der kan sikre, at vi lever op til al gældende lovgivning men samtidig, at vi både er effektive og 100% korrekte omkring fx vores lønsystem og forbrugsafregninger med vores mange lejere. Mette Thomas og hendes medarbejdere gi’r os den hjælp og faglige sparring også i forhold til de digitale værktøjer, som vi har brug for i fremtiden, siger Helena Nymann, der heller ikke lægger skjul på, at det gode humør og stemning er en vigtig faktor.

”Når vi i sidste ende skal aflevere og stå på mål for den samlede bogføring, hovedposter til regnskabet og dokumentationen til Beierholm, der udarbejder og underskriver årsregnskabet for Gjeddesdal Gods, er vi helt trygge omkring kvaliteten og fagligheden – og derfor er vi meget glade for samarbejdet med Mette Thomas Revision, tilføjer Helena Nymann.

+ + +
Mette Thomas Revision

Find flere artikler here

April 3, 2023 · Skrivet af admin
”Jeg sparede bogholderen, og fik en samarbejdspartner!” Da Autohjørnet-Køge efter Corona-perioden skulle tilpasse og reorganisere forretningen, var der brug for nytænkning på flere fronter: Der skulle fuld fokus på kunderne,..
Læs mere
Marts 20, 2023 · Skrivet af admin
Mindre papir og mere vækst hos Borup Auto 2022 blev på flere måder et rigtigt godt år for Borup Auto, der har mere end 45 år på bagen som lokalt..
Læs mere