+ + +
Mette Thomas Revision

Revision – statsautoriseret revisor

Årsregnskab
Når den løbende bogføring er sket digitalt i virksomhedens økonomisystem er grundlaget for at udarbejde virksomhedens lovpligtige årsregnskab optimalt med driftsregnskab, balance, pengestrøm og noter.
Vi færdiggør årsregnskabet til din virksomhed – eller klargør det færdige regnskabsmateriale til en ekstern statsautoriseret revisor, der så tilføjer de relevante påtegninger. Også her tilpasser vi vores ydelser efter din virksomheds ønsker og behov.

Perioderegnskaber og budget
Din virksomhed kan få perioderegnskaber, præcis som I eller jeres bestyrelse ønsker – måneds- eller kvartalsvis. Vi hjælper også gerne med udarbejdelse af budgetter eller specialdesignede rapporteringer til bestyrelsen.

Få et tilbud til din virksomhed …

Bogføring

Vi servicerer virksomheder med den daglige bogføring. Vi har en bred erfaring fra mange forskelligartede virk-somheder, hvor vi aflaster det daglige bogholderi.
Læs mere

Skat og Moms

Indberetning af din eller sel-skabets selvangivelse følger som en naturlig del med til udarbejdelsen af dit årsregn-skab.
Læs mere

Løn, HR og rådgivning

Intet er mere følsomt i en virksomhed, end at medarbejderne får den korrekte løn udbetalt – hver gang!
Læs mere
+ + +
Vi ser frem til at høre fra dig

Tag helt uforpligtende kontakt