+ + +
Mette Thomas Revision

Løn HR og rådgivning

Vi ka’ ta’ ansvar for løn!
Fra vores samarbejde med mange små og mellemstore virksomheder kender vi alt til de udfordringer, det kan gi’ at skulle lave en korrekt lønadministration for alle jeres medarbejdere, der måske er ansat på forskellige overenskomstvilkår eller har individuelle kontrakter. Feriepengeberegning og A-skattetræk skal også være 100 % korrekt og leve op til lovgivningskrav og regler – ellers kan det kun gi’ bad-will.
Vi kan lave en aftale om lønadministration, der passer præcist til jeres behov og jeres interne kompetencer.

HR-rådgivning
I en mindre virksomhed er der sjældent ressourcer til – eller fornuft i – at etablere egen HR-funktion, der kan håndtere overenskomster, lovgivning, regler og andre ansættelsesretlige spørgsmål.
Men en aftale med MTR betyder, at vi kan fungere som virksomhedens eksterne HR-afdeling. Vi råder over den special viden og kompetence, der er nødvendig for at jeres HR-relaterede opgaver kan løses 100% korrekt. I kan ringe direkte til Jette på telefon +45 40 20 58 91 og stille konkrete HR-spørgsmål af enhver art. Og ka’ vi ikke svare med det samme – finder vi hurtigt svaret! Har I spørgsmål omkring løn og HR – så stil dem her …

Bogføring

Vi servicerer virksomheder med den daglige bogføring. Vi har en bred erfaring fra mange forskelligartede virk-somheder, hvor vi aflaster det daglige bogholderi.
Læs mere

Regnskab og revision

Vi servicerer virksomheder med den daglige bogføring. Vi har en bred erfaring fra mange forskelligartede virk-somheder, hvor vi aflaster det daglige bogholderi.
Læs mere

Skat og Moms

Indberetning af din eller sel-skabets selvangivelse følger som en naturlig del med til udarbejdelsen af dit årsregn-skab.
Læs mere
+ + +
Vi ser frem til at høre fra dig

Tag helt uforpligtende kontakt